+48 500 204 405
info@star-apart.com

WYDARZENIA W POZNANIU

spacer na 100-lecie odzyskania niepodległości

W sztuce współczesnej możliwość nieskrępowanej ekspresji stała się warunkiem niezbędnym do tworzenia. Od zawsze najwybitniejszym dziełom towarzyszył geniusz indywidualizmu, ale też pewna energia krytyczna, potrzeba twórczego sprzeciwu, która inspirowała rozwój. Podczas tego spaceru opowiemy, jak w sztuce walczono o wolność. W przestrzeniach poświęconych sztuce polskiej po 1945 r. porozmawiamy o niezależności tworzenia, o przekraczaniu granic tradycji artystycznej.

prowadzenie: Zuzanna Sokołowska

wstęp w cenie biletu do Muzeum

Narodziny awangardy

spacer na 100-lecie odzyskania niepodległości

Z próby wartości, jaką była wojna, a później odzyskanie niepodległości, polska sztuka wyszła z przekonaniem o potrzebie rozpoczęcia wszystkiego od nowa – inspirowano się i czerpano ze sztuki europejskiej; poszukiwano świeżych form artystycznych, stwarzających zupełnie nową rzeczywistość. Ten spacer ukazuje różnorodne oblicza polskiej "avant-garde".

prowadzenie: Małgorzata Baehr-Ceranek
wstęp w cenie biletu do Muzeum

Spacer na 100-lecie odzyskania niepodległości

Jak mówić o wolności? Bal, czapka frygijska, kotwica, fantastyczne wizje – pragnienie niepodległości polscy twórcy nie zawsze wyrażali w sposób bezpośredni. Nieraz tęsknota ta kryła się w powszechnych malarskich tematach – mitologicznych, biblijnych, symbolicznych. Podczas spaceru postaramy się Państwu opowiedzieć o dążeniach niepodległościowych zaszyfrowanych w dziełach XIX-wiecznych twórców.

prowadzenie: Kinga Sibilska

wstęp w cenie biletu do Muzeum

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do udziału w VI konferencji metodyczno-szkoleniowej organizowanej 15 listopada (czwartek) o godzinie 14:00 w poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać wykładów pracowników Instytutu Sportu PIB – Piotra Marka oraz Dariusz Nowickiego, którzy w swoim wystąpieniu przybliżą problematykę dotyczącą procesu szkolenia sportowego w kontekście procesu pedagogicznego oraz psychologiczno-pedagogicznych aspektów wspierania procesu uczenia się młodocianych sportowców. Poza wykładami organizatorzy przewidują część praktyczną w formie warsztatów, a każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat udziału.

Udział w konferencji jest darmowy, po wcześniejszym zarejestrowaniu się w terminie do 13 listopada br.

Druga edycja warsztatów introligatorskich. Tym razem w przedświątecznym nastroju. Uczestnicy warsztatów nauczą się, jak własnoręcznie stworzyć lniany notes i elegancki album fotograficzny, które mogą być gotowym prezentem na święta, bądź inspiracją do stworzenia innych, wyjątkowych, papierniczych upominków!

Koszt 200 zł od uczestnika. Organizator warsztatów zapewnia wszelkie materiały.

Limit miejsc: 15 osób, warsztaty dla osób od 16. roku życia

Dom Literatury, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Wydawnictwo Naukowe UAM zapraszają na promocję książki wspomnieniowej Czesława Latawca "Sandomierzanin w Poznaniu. Uniwersytet, życie literackie, szkolnictwo 1923-1945" (Wyd. Naukowe UAM, 2018) z udziałem autorek opracowania redakcyjnego: Bogusławy Latawiec (opracowanie literackie) i Ewy Rajewskiej (opracowanie krytyczne).

Spotkanie prowadzi Piotr Łuszczykiewicz, profesor UAM, polonista, członek poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Wstęp wolny.

Legenda o smoku wawelskim i kilka innych historii o polskich miastach staną się pretekstem do prezentowania doświadczeń naukowych. Eksperymenty z użyciem m.in. ciekłego azotu przedstawią edukatorzy z Małego Inżyniera.

Wstęp wolny.

W przededniu święta niepodległości aktorzy asz.teatru przeczytają opowiadania z książki "Pomolowana historia" Kazimierza Szymeczki. Głównymi bohaterami książki są mieszkające w bibliotece mole książkowe: Historynek, Wierszynek i Militarek, które opowiadają sobie historie o najważniejszych wydarzeniach z dziejów Polski- od chrztu, przez złoty wiek, czasy zaborów, aż do odzyskania niepodległości.

Wstęp wolny.

Przywiodła mnie na to miejsce miłość miasta, w którym się wychowałem. (…) Obejmując urząd prezydenta pragnę oddać życie moje miastu w zupełności. Nie mam innych ambicji ponad tę jedną, aby pozostawić dobrą u potomnych pamięć. Jedno wiem tylko: gdy pierwszy prezydent miasta był z konieczności jego żywicielem, drugi musi być jego budowniczym.
(Cyryl Ratajski, 26 IV 1922 r.)

Po wernisażu odbędzie się wykład dra Andrzeja Zarzyckiego "Cyryl Ratajski – twórca polskiego państwa podziemnego".

Wstęp wolny.

Celem wystawy jest przybliżenie dziejów społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce pod zaborem pruskim w latach 1815-1918, historii starań o odzyskanie niepodległości, a także postaci działaczy społeczno-patriotycznych oraz organizacji społecznych. Zaprezentowane zostaną oryginalne pamiątki historyczne (dokumenty, fotografie, listy, XIX-wieczne druki itd.) znajdujące się w zasobie zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich.

Podczas wernisażu wykład "Mnożyć księgarnie polskie jest rzeczą nader ważną dla nas. Księgarze i wydawcy poznańscy okresu zaborów" wygłosi dr hab. Artur Jazdon.

Wstęp wolny.